Tilburg – Lovensestraat

  • Nieuwbouwproject, belegging
  • Plan tot realisatie van 62 nieuwbouw zorgwoningen
  • Gemiddeld ca. 45 m2 GO
  • Omgevingsvergunning is verleend
  • Realisatie project op korte termijn
  • Doelgroep: ouderen met lichte zorgindicatie