Wassenaar, Schoolstraat

  • Online beslagveiling (ex art. 514 e.v. Rv)
  • Beleggingsobject op een uitstekende locatie
  • Bedrijfs-/woongebouw (kinderdagverblijf en zelfstandige bovenwoning)